Vi har för tillfället ingen möjlighet att ta emot någon då vi söker lokaler i Solna.